©kastbjergdesign

 

Retningslinier for civile fartøjers anløb af Marinestationen Slipshavn.

 

Medlemmer af Nyborg Sejlforening og Nyborg Motorbådklub er meget velkomne på Marinestation Slipshavn.

Anløb og ophold på Slipshavn kan foregå i dagtimerne. Anløb og ophold udover dagtimerne kan foregå efter tilladelse fra stationens uniformerede personel.

Ankring i bugten ved Slipshavn kan foregå i alle døgnets timer, såfremt fri sejlads til havnen kan foregå.

Under ophold på Slipshavn bedes vore gæster venligst følge de anvisninger, som stationens personel måtte give i forbindelse med anløb og ophold på stationen.

Da vi gerne vil vide hvem vore gæster er, SKAL klubstander føres.

 

Jens Kofoed

Orlogskaptajn