Her vil der løbende blive orienteret, hvis der er nyt fra bestyrelsen eller andet til medlemmerne.

©kastbjergdesign

HUSK AT MELDE FLYTNING!!!!

I forbindelse med udsendelse af årsprogram og opkrævning for 2018 kan vi konstatere, at nogle af de adresser vi har ikke passer mere, så er du flyttet kan kan du opdatere din nye adresse her.

Klubstandere

Kr. 50,- pr. stk.

Klubtrøjer

Kr. 50,- pr. stk.

Størrelse: small-xxxl

Regler for tobaksrygning

Der er rygeforbud i vores klubhus.

Husk at vores ansvarsforsikring er flyttet over til Danske Tursejlere. Forsikringen bliver opkrævet særskilt direkte fra dem.