Her vil der løbende komme nyt om byggeriet på havnen, ligesom der vil komme fotos af hele forløbet.

Rejsegilde torsdag den 26. april 2018

Vores midlertidige klubhus

Nedbrydningen af klubhuset

Nybyggeriet