Anløb af Slipshavn


Retningslinier for civile fartøjers anløb af Marinestationen Slipshavn.


Medlemmer af Nyborg Sejlforening og Nyborg Motorbådklub er meget velkomne på Marinestation Slipshavn.

Anløb og ophold på Slipshavn kan foregå i dagtimerne. Anløb og ophold udover dagtimerne kan foregå efter tilladelse fra stationens uniformerede personel.

Ankring i bugten ved Slipshavn kan foregå i alle døgnets timer, såfremt fri sejlads til havnen kan foregå.

Under ophold på Slipshavn bedes vore gæster venligst følge de anvisninger, som stationens personel måtte give i forbindelse med anløb og ophold på stationen.

Da vi gerne vil vide hvem vore gæster er, SKAL klubstander føres.


Jens Kofoed

Orlogskaptajn