Klubhuset er udlånt følgende datoer:

Kan KUN finde sted til medlemmer, ægtefæller eller samlevers egne

mærkedage , efter min. 1 års medlemskab.


Øvrige udlån fx. egne børns barnedåb, konfirmation, og andet,samt udlån til andre foreninger , kan kun bevilliges efter 3 bestyrelsesmedlemmers  godkendelse.


Udlån til begravelser / bisættelser er gratis.


Aftalerne revideres hvert år på et bestyrelsesmøde.


Klubhuset kan max. udlånes 1 dag pr. weekend, dog ikke 2 weekender i træk.


Klubhuset står til disposition for låner i max. 24 timer.


Klubbens lokaler kan ikke udlånes de dage hvor klubben selv har ture / eller arrangementer .For mere info og booking af klubhuset, kontakt :

Jacob Bøgely på tlf : 30 13 41 20