Her vil der løbende blive orienteret, hvis der er nyt fra bestyrelsen eller andet til medlemmerne.

Udlån af klubhuset

Der vil for eftertiden stå hvilke dage klubhuset er udlånt under: "udlån af klubben".


Nyheder

Så fik vi afholdt vores sommerbestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. besluttede, at vi vil prøve, at få gang i vores "spareforening" igen, så derfor bliver indkaldt til et opstartsmøde omkring spareforeningen mandag den 1. juli 2019 kl. 17.30, hvor der bliver besluttet om den skal fortsætte og der skal nedsættes en bestyrelse, ligeledes mangler vi, at få de sidste ting lavet færdigt i vores klubhus, så derfor mangler vi lidt hjælp til en ekstra "aktivdag" søndag den 30. juni 2019 kl. 10, hvor vi bl.a. skal have "vendt" et kabel og sat vores facadeskilt op, som kom frisk :-)

Vi opfordrer vores medlemmer til, at få taget nogle maritimefotos fra sejlture med digitalkamera i løbet af sommeren (senest 1. sept. 2019), hvor vi så vil udvælge de bedste og få dem forstørret og hængt op på væggene i klubben, billederne kan mailes eller kom ned i klubben med dem på en usb pind el. lign. der bliver lavet opslag på hjemmesiden og på facebook.

Vi ønsker alle en fantastisk sommer.

Så er der nyt om nøgler

Så er der efter 7 måneder (SYV) endelig kommet nøglebrikker til vores klub, så der er udlevering af brikker i morgen onsdag den 29. maj 2019 mellem kl. 16.30 og 18.00, og så løbende de næste dage, følg med på vores hjemmeside. OG HUSK, DEM DER PT HAR NØGLE MÅ IKKE BRUGE DEM, SÅ GÅR ALARMEN.

HUSK AT MELDE FLYTNING!!!!

I forbindelse med udsendelse af årsprogram og opkrævning for 2019 kan vi konstatere, at nogle af de adresser vi har ikke passer mere, så er du flyttet kan kan du opdatere din nye adresse her.

Klubstandere

Kr. 50,- pr. stk.

Klubtrøjer

Kr. 35,- pr. stk.

3 stk. kr. 100,-

Størrelse: small-xxxl

Regler for tobaksrygning

Der er rygeforbud i vores  klubhus.

Ansvarsforsikring

Husk at vores ansvarsforsikring er flyttet over til Danske Tursejlere. Forsikringen bliver opkrævet særskilt direkte fra dem.